«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۳, جمعه

نمودی گواهمند از برتری بی چون و چرای سازند سوسیالیسم

نمودی از کارآیی سامانه ی سوسیالیستی در پیکار با ویروس مرگبار «سارس ۲» (نامور به «کرونا»)* در کشوری که برای نخستین بار در جهان، زورگویانِ دوربرداشته ی «یانکی» را با پشتیبانی همه سویه ی  «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» (و تا اندازه ای «جمهوری توده ای چین» آن هنگام!) بزانو درآورد و از سرزمین دوپارچه شده شان بیرون راند؛ چنین کارآیی چشمگیری را در دیگر کشورهای سوسیالیستی یا گام نهاده در راه سوسیالیسم، چه در کوبای سوسیالیستی، چه در «جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره» و حتا خود چین که از زمانی به این سو در راه رویش سرمایه داری گام برمی دارد، ولی هنوز از زیرساخت های «راه رویش با سمتگیری سوسالیستی» بهره مند است، گواهیم. ناساز با چنین پدیده ای، گواه ناکامی های بزرگ در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری جهان از اروپای باختری و انگلیس گرفته تا «ایالات متحد» و ژاپن و کشورهای کوچک و بزرگی دیگر هستیم که در همه ی آن ها بر بنیاد گزارش های آماری «سازمان بهداشت جهانی»،** میانگین جان باختگانِ آن ویروس مرگبار سیاسی، دستِکم بیست برابر آمار رسمی بر زبان آمده یا منتشر شده است:
نمودی گواهمند از برتری بی چون و چرای سازند سوسیالیسم بر سازند از درون پاشیده و زمینگیر شده ی سرمایه داری!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹

* ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»، برنام ویدئو از آن من است. ب. الف. بزرگمهر) : نمودی گواهمند از برتری بی چون و چرای سازند سوسیالیسم

** مایکل رایان، رییس یکی از بنگاه های پزشکی «سازمان جهانی بهداشت» گفته بود که «خوش ‌بینانه‌ترین برآورد» این بنگاه نشان می‌دهد که تاکنون از هر ۱۰ تن در سراسر جهان، کم و بیش یک تن به ویروس کرونا آلوده شده است. وی با یادآوری این شمارگان که بیش از ۲۰ برابر شمارگان  روشن شده ی دچارشدگی به «کرونا» در جهان [آمارهای رسمی] است به کشورها هشدار داد که «دوره‌ای دشوار در پیش رو است».

برگرفته از گزارشی شلخته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹  (با ویرایش، فشرده و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!