«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۳, دوشنبه

ما هم با تخم و گوشت بلدرچین و گاه گداری بستی تریاک ... ـ بازانتشار

ما بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می داریم!

از زبان رهبر دَبَنگ:

ما هم چهره مان را با گوشت و تخم بلدرچین و گاه گداری بستی تریاک که افسردگی جای خود را به نشاط بدهد و بتوانیم سخن سرایی کنیم، سرخ نگه می داریم.

خدای را سپاس که تاکنون هم ما و هم شما را از بلاهای شیطان رجیم که در هر گوشه ای کمین کرده، رهانیده پا به سن گذاشته ایم. این خود، نعمتی بزرگ و شایسته ی سپاسگزاری است! اکنون به شکرانه ی این نعمت بزرگ، بجای این کارهای خداناپسندانه، بروید چند رکعت نماز بخوانید و قدر عافیت بدانید.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/05/blog-post_92.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!