«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۵, یکشنبه

براستی ما یک روح در سه بدن هستیم ... ـ بازپخشش

«کله قوچی»: تنها رجب طیب را کم داریم ...

«نادان یابو»: خودش نیست؛ ولی روحش اینجاست. براستی ما یک روح در سه بدن هستیم و باید بکوشیم زبان و رفتاری هماهنگ و همسو با یکدیگر بیابیم؛ وگرنه، بجایی نخواهیم رسید. اینک، در روندی که در پیش است، چگونه یَهُوَه گره این دشواری را خواهد گشود بر من روشن نیست؛ چه بسا بخواهد هر سه روح را در یک کالبد بگنجاند و دو کالبد دیگر که تاریخ کاربَری (مصرف) شان به پایان رسیده را بدور افکند؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/10/blog-post_85.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!