«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱۵, پنجشنبه

بر بنیاد «منطق صوری»، سخن چندان نادرستی بر زبان نرانده است

«بخش اقتصادی کشور تلاش بسیار زیادی انجام دادند. الان در جلسه گفته شد که آمار وضع اقتصادی آلمان از طریق مسوولین آنجا اعلام شده که امسال منهای ۵.۲ درصد اقتصاد آنها کوچک می‌شود و رشد اقتصادی آنها منفی هست. نگاه کنید یک کشور پیشرفته با همه امکاناتی که دارد شرایطش معلوم است نه تحریمی نه مشکلی هست. آنها در این شرایط الان قرار دارند و حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت. حتی امیدواریم که بدون نفت و حتی با نفت ما تا پایان سال احتمالا یا مثبت شود یا اگر هم منفی شود خیلی پایین‌تر از این رقم‌هایی است که الان برای آلمان اعلام شده است. بنابراین بخش اقتصادی کشور همه این بخش‌های اقتصادی کار بسیار عظیم و بزرگی کردند در تولید کشور و نیازمندی‌های کشور و همچنین در بخش خدمات کار عظیم و بزرگی انجام گرفته است.»*

این ها بخشی از گفته های چندی پیش آخوند پفیوز امنیتی است که واکنش همراه با شگفتی بسیاری از آن میان، برخی اقتصادنادان های درون و پیرامون خیمه و خرگاه رژیم پوشالی را برانگیخت و پاسخ هایی بیش تر سفسطه آمیز و نارسا به آن داده شد. با این همه، چنانچه از گوشه چشم (زاویه نگرش) خود وی و دریافتی که بر بنیاد «منطق صوری» از چند و چونِ اقتصاد دارد به جُستار بنگریم، سخن چندان نادرستی بر زبان نرانده است؛ زیرا اقتصاد آلمان که در سنجشی نسبی با اقتصاد سایر کشورهای سرمایه داری امپریالیستی اروپای باختری، کم تر به بورس بازی و اقتصاد نامور به «قمارخانه ای» آلوده است، هنوز بر سرمایه گذاری در فرآوری گونه های گوناگونی از کالاها برای فروش در بازارهای جهانی که در آن، گردش سرمایه، زنجیره هایی در اقتصاد جاهای دیگر جهان را دربرمی گیرد و به چرخش وامی دارد، کانونمند است؛ ولی اقتصاد ایران زمین که به ولایتی خرموش زده دگردیسیده بگونه ای دربرگیرنده بر فروش نفت و گاز و دیگر فرآورده های خام یا نیمه آماده ی کانسارها و بنیادی ترین نیازمندی های روزانه ی مردم ایران به سایر کشورها از یکسو و خرید کالاهای فرآورده شده از دیگر کشورها از سوی دیگر، استوار است؛ کالاهایی که بسیاری از آن ها بخوبی در خود ایران می توانند با چند و چونی بهتر فرآورده شده و  بازار درونی را بی نیاز از نمونه های همانندِ بیرونی نمایند؛ چنین اقتصادی، چنانچه آن را اقتصاد به آرش دانشورانه ی آن بتوان نامید، ناساز با آنچه درباره ی «کار بسیار عظیم و بزرگ ... در تولید کشور» بر زبان کژدم گزیده ی آخوند پفیوز دروغگو آمده، نه بر بنیاد فرآوری (تولید) کالاها در چارچوب مرزهای ایران که در روندی شتابنده بیش از پیش بر داد و ستد استوار شده است؛ سود و بُردی دوسویه و جیب پُر کن برای بازرگانان و سوداگران ریز و درشت، آذین بخش آمارهایی فریبنده** که در آن بهره وری توده های مردم ایران نادیده گرفته شده و می شوند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۹

* گفته های آخوند پفیوز امنیتی در جایی نامور به «ستاد ملی مقابله با کرونا»، برگرفته از «پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری»

** درباره ی ارزش آمار به یادداشت زیر بنگرید:
«این هم ارزش آمار!»، ب. الف. بزرگمهر، ۳ مهرماه ۱۳۹۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2011/09/blog-post_25.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!