«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱۴, چهارشنبه

دماسنج آن ها بهتر کار می کند

سرمایه‌گذاران جهانی بر این باورند که گزینش ریاست جمهوری در «ایالات متحد»، چشم‌اندازی از یک بن‌بست سیاسی در این کشور را نشان می‌ دهد.

«خبرگزاری رویترز»، روز چهارشنبه ۱۴ آبان، نوشت که به باور سرمایه‌گذاران جهانی با بدیده گرفتن روز و روزگار فرمانروا بر «وزارت خزانه‌داری ایالات متحد» و همچنین نرخ دلار، حتا اگر جو بایدن از «حزب دموکرات»، پیروز شود، باورنکردنی است که پشتیبانی بایسته برای بکار انداختن انگیزش ‌های مالی از سوی «مجلس سنا» را دریافت کند.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برنام از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!