«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱۷, شنبه

«کرونا» به همان اندازه ی کیر خر تاقچه بالا گذاشته، راستِ راست است

نه روستایی گرامی که بیش از اندازه پیشرفته شده ای!۱ «کرونا»۲ به همان اندازه ی کیر خر تاقچه بالا گذاشته، راستِ راست است؛ اگر این یک دودمانِ بلدرچین را به باد داده و دَم از اسلام می زند، «کرونا» جان آدم ها را می گیرد و کاری به این ندارد که از چه نژادی یا پیرو کدام کیش و آیینی.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۹

پی نوشت:

۱ ـ محمد آقایی، رییس «شورای اسلامی معلمان دامغان» از دچار شدن بیش از پنجاه درصدی باشندگان روستا به نشانه های «کرونا» در هفته ی کنونی گفت و افزود:
«هیچکدام از ساکنین این روستا تست کرونا نداده اند.» و «ویروس کرونا» را باور نداشته، آن را گونه ای خرافات (پریشانگویی) می پندارند ...

برگرفته از «تلگرام»  ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ «... نام کامل علمی آن بر اساس «طبّ اسلامی»، «کیر و اینا»ست که کوتاه شده ی آن را در رسانه ها بکار می برند.» از زبان «کیر خر نظام خرموش پرور» ب. الف. بزرگمهر   دوم اسپند ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/02/blog-post_21.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!