«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

برخوردی نیرنگبازانه به واقعیت و کوشش برای پنهان نمودن نقش دیگران ـ بازانتشار

بله آقای کروبی! باید از وی بازخواست نمود و حتا وی را از کار برکنار کرد و از همه بهتر باید وی را به دادگاهی خلقی سپرد تا نقش این مردک را در بسیاری تبهکاری های انجام شده در ایران از دست داشتن در آتش سوزی سینما رکس آبادان چند ماه پیش از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و کشتار همگانی برومندترین فرزندان ایران زمین در سال ۱۳۶۷گرفته تا زیر پا نهادن فراقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی و بستن قرارداد ننگین نامور به «هسته ای» و سپس «برجام» با امپریالیست ها و ریزه خوارانش و نیز بسیاری تبهکاری های ریز و درشت دیگر روشن نماید که بگمان بسیار نیرومند، فرمانی کم تر از تیرباران یا بدار آویختن وی نخواهد بود؛ ولی آیا این چلغوز روی صحنه ی نمایش به تنهایی پاسخگوی سیاست های سه دهه ی گذشته است؟! بگمانم هم برای شما و هم برای بسیاری دیگر از دست اندرکاران درون و پیرامون این رژیم ضد خلقی از آن میان، خرموش های خرپولِ پناه برده به دامن «شیطان بزرگ» و کانادا و اروپا و جاهای دیگر، روشن تر از روز است که چنین نیست. همه ی آن ها و از آن میان، خود جنابعالی تا آن هنگام که دست اندر کار و کارگزار این رژیم تبهکار، ضد ایرانی و ضد هستی آدمیان بوده اید، باید درباره ی سیاست های نه سه دهه که چهار دهه ی گذشته و چگونگی دگردیسگی انقلابی توده ای در روندی دردناک و خونین به ضد انقلابی بدامن امپریالیست ها آویخته به توده های مردم ایران پاسخ بدهید. همگی شما در برابر واقعیت تلخ و ناگوارِ دوباره نیرو گرفتن و سر برآوردنِ «سرمایه داری وابسته» («کُمپرادور») ی شکست خورده و نیمه جان شده ی پس از آن انقلاب سترگ که برجسته ترین پایگاه نگهدارنده ی رژیم ستمشاهی در ایران نیز بود، پاسخگویید و باز هم روشن است که چند و چونِ باریک آن پاسخگویی، جز با برپایی دادگاهی خلقی و رسیدگی به تبهکاری های یک یک تان به سرانجامی سزاوارِ توده های مردم ایران نخواهد رسید.

آنچه به آن خبرگان در شکمبارگی و سورچرانی گفته اید، تنها بخشی از واقعیت، آنهم بگونه ای یکسویه و کژدیسه شده را دربرمی گیرد و از دید من، خواه ناخواه، کوشش برای پنهان نمودنِ بخش های دیگر و برجسته تری از واقعیت است. چگونگی و شیوه ی برخورد شما، جز تکه تکه نمودن واقعیت، گزافه گویی و بزرگنمایی نقش رهبری که یک نانوایی را نیز نمی تواند بچرخاند و در سایه نهادن نقش دیگران، بیش نیست. گفته های شما بویژه از این سویه که به نقش کلان سرمایه داری بازرگانی ایران و کلان سوداگرانی که در بده بستان های نان و آبدار خود با کشورهای امپریالیستی و ریزه خوران شان، هست و نیست توده های مردم ایران را بفروش نهاده و به باد داده اند، اشاره نمی کند، نیرنگبازانه نیز هست؛ زیرا در برابر چنین واقعیت سهمناکی، نقش رهبری پوشالی و ابزار دست این و آن را بزرگ می کنید که چنانچه به واپسین گفته هایش در گفتگو با آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده و هموندان دولت نامور به «زهدان اجاره ای» باریک شده و «خدا قُوّت» گفتنش به کلان دزدانی را بدیده بگیرید که بتازگی در همدستی با کلان سوداگران، تنها در یک قلم، چندین میلیارد دلار سرمایه ی ایران را گم و گور نموده اند، اندازه ی آن «حقیر» را بهتر خواهید دید و شناخت («تارنگاشت بصیرت العظما»  هفتم شهریور ماه ۱۳۹۷)؛ کسی که تاکنون، وی را بریشخند، بیش تر «آقا بیشعور نظام» می نامیدم و اینک با پیمودنِ سراشیبی دیگری از نابخردی آمیخته با نیرنگبازی و بویژه خودفریبی، شایسته ی فرنامِ زشت و زیبای «کیرِ خرِ نظام» است.

برای جلوگیری از برداشت نابجای کسانی که جز به شیوه ای ایستا و فراطبیعی («متافیزیک») به جُستارهای اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی نمی نگرند و شوربختانه، شمارشان در میان نیروهای با گرایش چپ یا نامور به «چپ» نیز کم نیست، ناچارم این نکته را نیز بیفزایم که بی هیچ گمان و گفتگو باید چنان کیر خری را از آن بالا سرنگون نمود و به پادافره تبهکاری هایش از دید من، تیرباران نمود یا بدار آویخت. چنین کاری، دستِکم این خوبی را دارد که پوشش فریبکارانه ی آمیخته به ساده زیستی و انقلابیگری دروغین، یکباره دریده می شود و پشت صحنه ی نمایش با روشنی بیش تری دیده خواهد شد؛ جایی که از آن دیگر با برنامِ نمایش نمی توان یاد نمود. آنجا با همه گونه سوداگر و کارچاق کن ریز و درشت، رودررو خواهیم بود و این بویژه برای آن بخش از توده ی مردمی همچنان ناآگاه و سردرگم بسیار سودمند خواهد بود.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۷


***

مهدی کروبی به خبرگان: به جای مدح و ستايش از رهبر، از او بخواهید درباره سياست‌های سه دهه كشور توضیح بدهد

مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز که در بازداشت خانگی ست، در نامه‌ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواست که به جای مدح و ستایش از آیت‌الله خامنه‌ای، «درباره سياست‌های سه دهه كشور از او توضیح بخواهند كه چرا كشور را به اينجا رسانده است».

مهدی کروبی در این نامه که صبح یکشنبه یازدهم شهریور در وبسایت «سحام نیوز» منتشر شد از جمله نوشته است:
«چرا از رهبری نسبت به ورود سپاه، بسیج و نیروی انتظامی به بانکداری، فروش نفت و ... پرسش نمی‌کنید؟»

او همچنین با تأکید بر اینکه «خبرگان اگر خبرگان باشد باید از وضعیت اسف‌بار دستگاه قضا از رهبری سوال كند»، به حصر زهرا رهنورد و محکومیت نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله‌سعدی، معترضین دی‌ماه ۹۶، دراویش، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، حقوق بشری و محیط زیستی، دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان اشاره کرده است.

مهدی کروبی که از بهمن ۸۹ بدون محاکمه در بازداشت خانگی ست، در نامه خود همچنین به موضوع دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله خامنه ای در روند بازنگری قانون اساسی، از جمله «افزودن لفظ مطلقه به ولايت فقيه» و «لغو مدت زمان ده سال برای رهبری»، اشاره کرده است.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.   ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!