«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۶, جمعه

مرگ بر اردوغان تبهکار و همه ی پشتیبانان تبهکارش!

با سخت شدن توپ باران ارتش ترک در شهر سریکانی و بهره مندی دولت فاشیست ترک از جنگ ابزارهای نابایست (ممنوعه) و نیز آماج قرار دادن بیمارستان این شهر، صدها تن از شهروندان «جزیره» در منطقه ی «تل تمر» به سریکانی آمده اند تا زخمی شدگان غیرنظامی را از بیم کشتار گروهی سراسری که گمان آن می‌رود، برهانند.

پیش از این، ارتش درازدست ترک، دست به کشتار گروهی در این منطقه زده بود و با هواپیماهای جنگی، کاروان خودروهای غیر نظامیان را بمباران نموده بود. در پی این بمباران، ١٣ غیر نظامی، دو روزنامه نگار جان باختند و ٧۴ تن غیرنظامی و روزنامه‌نگار نیز زخمی شده بودند.

«خبرگزاری فرات»   ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!