«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

این لقمه نان از خون سگ هم پلشت تر است

می بینی کیر خر بی همه چیز؟! رفتار مسوولین پاکدست و بحمدلله کون پاک نظام سگ مذهبت، دستِکمی از رفتار «داعش» و ارتش ددمنش رژیم اسلام پیشه ی ترکیه با مردم مهربان کردستان ندارد. «این لقمه نانی که پلیس امنیت شوش و دستگاه قضایی آن می خورند از خون سگ هم نجس تر است.» (برگرفته از پیام زیر) باز هم بیا داد سخن بده! خدا قوتی بگو و دستی هم به سر و گوش شان بکش! ولی یادت نرود که پس از آن باید دستت را سه بار با آب و صابون بشویی، مردک پفیوز!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸

***

پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

حمله وحشیانه ماموران به خانه محمد خنیفر را با اعتصاب جواب میدهیم:
ماموران امنیتی در اقدامی هماهنگ با دادستان شوش، حکم جلب سیّار نمایندگان کارگری را گرفته اند و در اقدامی وحشیانه و با ایجاد رعب و وحشت به خانه ی خواهر محمد خنیفر در شهرستان شوش هجوم برده اند و مسلحانه تمام اتاق های خانه را دنبال محمدگشته اند؛ ولی با دست خالی گورشان را گم کردند.

دادستان شوش، آقای  نظری!

مگر محمد قاچاقچی است و یا تروریست است که حکم جلب سیار او را صادرکرده ای؟!

پرونده سازی ها برای اسماعیل کافی نبود، حالا میخواهی محمد و ابراهیم و یوسف را بدبخت کنی؟!
اسماعیل و محمد و ابراهیم و یوسف فقط کارگر هستند و مطالبه حق و حقوق خود را می کنند، همین و بس!

این لقمه نانی که پلیس امنیت شوش و دستگاه قضایی آن می خورند از خون سگ هم نجس تر است.

با این اقدام وحشیانه که علیه نماینده های ما می کنید، فردا و روزهای آتی با تعداد بیشتر در اعتصاب شرکت خواهیم کرد.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!