«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

ما کارگران چیزی برای از دست دادن نداریم

احکامی که به فعالین کارگری داده شده، نشانه ترس وحشت از اعتراضات،تجمعات و اعتصابات کارگری است.

ما جمعی ازکارگران ساختمانی شهریار، حکم های سنگین زندان و شلاق و احکام دیگر را برای دستگیر شدگان روز جهانی کارگر در سال ۹۸ محکوم می کنیم و به هیچ عنوان، کسی حق تعرض به حق خواهی ما کارگران و فعالین کارگری ندارد.

کارگران ساختمانی شهریار با صدای رسا و پر ازدرد و رنج، اعتراض خود را نسبت به حکم های سنگین و غیر انسانی که به فعالین کارگری فقط به جرم حق طلبی و دادخواهی و دفاع از مطالبات کارگری بوده را نه تنها قبول نمی کنیم بلکه تمام قد و بموقع در مقابل چنین احکامی می ایستیم.

ما کارگران در سخت ترین شرایط معیشتی و فشار طاقت فرسای غیر قابل تحمل زندگی می کنیم. فعالین دلسوز کارگری که صدای خود و هزاران کارگر و زحمتکش هستند را دستگیر و در بدترین شرایط ممکن، حکم های سنگین غیر قابل باور برای آنها در نظر گرفته اید؛ از قرار حکم ناهید خداجو، یکی از  شریف ترین فعالین کارگری که او را به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و نوشتن غیر قابل باور دو کتاب برای ایشان و مسایل های دیگری که اصلا موضوعیت ندارد را به  ناهید خداجو تحمیل کرده اید (؟!).

برای نسرین جوادی عزیز، یکی دیگر از فعالین کارگری،  هفت سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت از ارتباط با احزاب و جریانات سیاسی، برای شاپور احسانی راد، شش سال زندان، دو سال تبعید و حکم هایی مشابه حکم های ناهیدخداجو و نسرین جوادی در نظر گرفته اید. برای پروین محمدی به اتهامِ تبلیغ علیه نظام، یکسال حکم‌ تعزیزی در نظر گرفته اید. این حکم های سنگین برای فعالان کارگری، نشانه ترس و وحشت  از کارگران است و خاموش کردن صدای آن ها و هجوم و تعرض به سفره های خالی مان‌.

ما کارگران چیزی برای از دست دادن نداریم.

ضمنِ محکوم کردن این حکم های غیر انسانی و قرون وسطایی، حمایت خود را از فعالین کارگری و دستگیر شدگان روز جهانی کارگر اعلام می کنیم. ما کارگران تا نفس داریم کنار عزیزان مان‌ هستیم و می مانیم و اجازه چنین تعرضاتی را نخواهیم داد.

جمعی از کارگران ساختمانی شهریار

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸

این بیانیه از سوی اینجانب بویژه در نشانه گذاری ها اندکی ویرایش شده است؛ برنام را  از متن نوشته برگرفته ام و برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است..  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!