«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۲۵, پنجشنبه

دشمنی با امریکا بیم برانگیز است؛ ولی دوستی با آن کشنده!

«تهاجم وحشیانه دولت فاشیستی اردوغان به روژاوا و کشتار بی‌رحمانه‌ی ملت کورد را بشدت محکوم باید کرد. اردوغان با چراغ سبز امریکا، تهاجم گسترده‌ای را علیه مردمی راه انداخته است که با شهامت و ایستادگیشان جلو نیروی سیاه و وحشی‌ای چون داعش را گرفتند.

محاکمه صحرایی و قتل فجیع هفرین خلف، زن مبارز کورد به وسیله ارتش ترکیه، اوج توحش دولت ترکیه را به نمایش گذاشت. من به نمایندگی از مردم درددیده افغانستان و بخصوص زنان کشورم وحشت و تجاوز دولت اخوانی ترکیه را محکوم نموده خود را در سوگ عظیم ملت سلحشور کورد شریک می‌دانم.

من باور دارم آنچنانی که زنان و مردان کوبانی با پیکار برحق و قهرمانانه‌شان به وحشیان داعشی درس عبرت دادند، فاشیست‌های اردوغانی نیز در برابر خلق روژاوا متحمل شکست و روسیاهی سنگین خواهند شد.

البته ناگفته نباید گذاشت که مبارزان کورد از خنجری که از سوی دولت متجاوز و جنایتکار امریکا خوردند، باید تاکتیک‌های مبارزاتی چندسال گذشته‌شان را بررسی و مورد نقد قرار دهند. آنان باید این حرف یکی از کثیف‌ترین ایدئولوگ‌های امریکا، هنری کسینجر را فراموش نکنند که گفته بود:
«دشمنی با آمریکا بیم برانگیز است؛ ولی دوستی با آن کشنده!»

گفته های ملالی جویا، کنشگر افغان، برگرفته از «خبرگزاری فرات»  ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸

برنام را از متن برگزیده ام. برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!