«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۱۱, دوشنبه

ویروس که خودی و ناخودی و الله و شیطان و اینا سرش نمی شود ـ بازپخشش

«پیامی سرراست برای همه کشورها داریم: آزمایش، آزمایش، آزمایش. از هر مورد گمان برانگیزی آزمایش بگیرید. اگر پاسخ آزمایش مثبت است، دچارشدگان را جدا کنید و ببینید تا دو روز پیش از پدیداری نشانه های بیماری با چه کسانی هماوند بوده اند؛ سپس از آن ها نیز  آزمایش بگیرید.»*

دنباله ی سخنان بصیرت افزای «تدروس آدانوم چراغ گردسوز، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت» با نشانه گیری خرموش های فرمانروا بر ایران اینچنین از آب در می آید:
البته درباره ی آن کشور بلاخیزتر از همه جاهای دیگر جهان هم ناچارم بگویم: تنها از خودی ها که بیشترشان خودشان را به موش مردگی زده و هیچ مرگ شان نیست، آزمایش نگیرید؛ از ناخودی ها هم آزمایش بگیرید. ویروس که خودی و ناخودی و الله و شیطان و اینا سرش نمی شود؛ خودِ خدا هم جلویش سبز شود، جانش را می گیرد و دیگر کسی نمی ماند که در هنگام سختی و فشار یا داد و ستدهای خدارَنگ کنی به وی پناه ببرید!

ب. الف. بزرگمهر  ۲۷ اسپند ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/03/blog-post_98.html

* از گفته های «تدروس آدانوم چراغ گردسوز، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت» ۲۶ اسپند ماه ۱۳۹۸

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۲۷ اسپند ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!