«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

من با این گفته ها همداستانم

... متاسفانه عده ای در داخل کشور و در کنار رسانه های فارسی زبان متعلق به غربی ها و سعودی ها که دائما چین هراسی و روسیه هراسی را ترویج می کردند، این اقدام را که می توانست در همان زمان تامین واکسن را در سطح گسترده ای فراهم کند با تعصبات مغرضانه زیر سوال بردند. آنها با تبلیغات گسترده علیه واکسن های چینی و روسی و با بهانه های غیر منطقی مانع استفاده از آنها شدند. در کنار محروم کردن مردم کشور از واکسن، آنها بر واردات و خرید نوعی واکسن خاص، که در مورد امکان تامین گسترده و همچنین سلامتی زنجیره انتقال آن نیز ابهامات بسیار زیادی وجود داشت، اصرار می ورزیدند. جدا از آنکه در واردات آن نیز ذینفع بودند. متاسفانه دولت منفعلانه برخورد کرد؛ ولی بعدا که دولت اشتباه خود را متوجه شد [؟!] دیگر دیر شده بود.
...
... متاسفانه از یکی از مدیران ستاد مقابله با کرونا شنیدم که در مصاحبه ای ضمن انتقاد به دیپلمات های ما در بی توجهی به تامین واکسن خارجی با کنایه گفته است چرا چین که دوست صمیمی ما است به ما واکسن کافی نمی دهد؟ باید به ایشان گفت دیپلمات های ما یکسال قبل این شرایط را فراهم کردند، ولی متاسفانه تبلیغات بی اساس و مغرضانه برخی در داخل کشور و انفعال آقایان این فرصت را سوزاند و بخاطر آن چقدر تلفات دادیم. در مورد روسیه ... عده‌ای از سیاسیون جامعه پزشکی به ... واکسن اسپوتنیک بدون ارائه مدرک حمله کردند. این ها با اینگونه مواضع و با ایجاد ترس در سطح جامعه و فضای مجازی باعث تاخیر یکساله واکسیناسیون شدند. امیدوارم روزی بتوانند پاسخگوی وجدانشان باشند.

 بخش هایی از گفتگوی رسانه ای «پزشک مرندی»، برگرفته از «خبرگزاری فارس»

برنام و برجسته نمایی های بوم، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!