«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

کفران نعمت خوب نیست و خدا را آزرده می کند

پاسخ از زبان «کیر خر نظامِ خرموش پرور» پس از دیدن ویدئو:
ما هم در دوره ی جوانی به همین درد دچار بوده ایم؛* حجره ای بود تنگ و تاریک که بزحمت می شد در آن نماز گذاشت؛ از همه بدتر، زمانی که سر و کله یکی از نوچه های مان برای تَلَمُّذ قرآن و اینا پیدا می شد. گاهی غفلتا وقت نماز که می رسید، برای آنکه سر وقت نمازمان را بخوانیم، ناچار بودیم سوار کول هم دولاراست شویم؛ همین آقای سعید توسی گندم نژاد که آن هنگام دوازده سیزده سال بیش تر نداشت و در مشهد مقدس یکی از شاگردان مان بود، شاهد است با چه شکنجه ای نماز می خواندیم. از همه ی مال دنیا هم تنها یک کتری داشتیم که از بس شسته نشده بود، سر تا پا دوده گرفته و سیاه بود. حال این مادر بجز هشت بچه، چند تایی بز و گوسپند دارد و بحمدلله شیر و کره و دوغش روبراه؛ ما این ها را هم نداشتیم؛ برای همین، همیشه دست مان برای پول قرض کردن، جلوی هر جوجه آخوندی پول و پله دار دراز بود و برخی شان به شوخی و جدی به ما علی گدا می گفتند؛ ولی ته دل مان می دانستیم که خداوند بصیر در آن بالا همه چیز را می بیند و هوای مان را دارد. کفران نعمت خوب نیست و خدا را آزرده می کند؛ انشاء الله در تازه ترین پله ی انقلاب اسلامی که سرگرم جفت و جور کردن و تراشیدنِ آن در مغزمان هستیم،** همه ی این مسائل و گرفتاری ها حل می شود؛ البته ما کف دست مان را بو نکرده ایم که بدانیم زمان آن کِی فرا می رسد. باید دندان روی جگر گذاشت و صبر پیشه کرد. نشنیده اید که «گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم؟
» معنای آیه قرآنی «فَاصْبِرْ صَبْراً جَمیلا» همین است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ امرداد ماه ۱۴۰۰

* پیش تر گواه کارتن‌خوابی، گورخوابی، لوله‌خوابی، چادرخوابی، پشت‌بام‌خوابی، ستون خوابی و گونه های دیگری از بی‌خانمانی بوده‌ایم. اکنون ناتوانی مردم در دستیابی به سرپناهی آبرومند در بسیاری شهرها، روستاها و حتا تبارهای تخته قاپو شده، ناهنجاری های بازهم شگرف تری از آن میان، غارنشینی را پدید آورده است. در ویدئوی پیوست که در کهگیلویه و بویراحمد، گرفته و آماده شده،  مادری از زندگی خود و هشت فرزند قد و نیم قدش همراه با شماری گوسپند در آن غار کوچک (اشکفت یا مغاک) می گوید.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۳ امرداد ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

** حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین مراحل پنج‌گانه‌ی تحقق اهداف انقلاب اسلامی و نسبت آن با الگوی پیشرفت، گفتند: مرحله‌ی اول در این فرایند، شکل‌گیری انقلاب اسلامی است و پس از آن باید بلافاصله نظام اسلامی تشکیل شود که هنر بزرگ امام خمینی رحمه‌الله نیز ایجاد نظام اسلامی بود. رهبر انقلاب، مرحله‌ی سوم که اکنون در آن قرار داریم را «تشکیل دولت اسلامی»، یعنی تشکیل دولتی براساس الگوها و معیارهای کاملاً اسلامی، خواندند و افزودند: تا وقتی این مرحله به‌طور کامل محقق نشده است، نوبت به «تشکیل جامعه‌ی اسلامی» نمی‌رسد و در این صورت، موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفاً در سطح گفتمان‌سازی در جامعه باقی خواهد ماند. ایشان، گام نهایی در مراحل پنج‌گانه‌ی اهداف انقلاب اسلامی را تحقق «تمدن اسلامی» دانستند و خاطرنشان کردند: تمدن اسلامی، کشورگشایی نیست بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت‌ها از اسلام است.

آسمان ریسمان بافی های «حضرت کیر خر نظام» در دیدار با هموندان «شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»،  برگرفته از «تارنگاشت کیر خر نظام»  ششم اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

از یادداشت «پله ای از این فراتر نمی تواند در کار باشد ...»  ب. الف. بزرگمهر  ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/01/blog-post_63.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!