«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۲۱, پنجشنبه

وختی نوکران شان اینجا هستند و دستورات شان را پی می گیرند ...

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] در واکنش به پَرتور نمایندگان سیاسی روسیه و انگلیس به انگیزشِ آنگونه که گفته شده «گرامیداشت کوشش‌ های کشورهای همبسته در رویارویی با نازیسم در جنگ جهانی دوم» در «توئیتر» خود نوشت:
«امروز یک تصویر به شدت ناپسند را مشاهده کردم. باید به همگی یادآوری کنم که اوت ۲۰۲۱، نه اوت ۱۹۴۱ است و نه دسامبر ۱۹۴۳. مردم ایران از جمله در طی مذاکرات برجامی نشان‌ داده‌اند که تقدیرشان هیچ‌گاه به تسلط قدرت‌های خارجی درنخواهد آمد و توسط تصمیمات داخل سفارت‌های خارجی تعیین نخواهد شد.»*

دنباله ی هوچی یازی «قره نوکر یانکی» ها** در ایران:
وختی نوکران شان اینجا هستند و دستورات شان را پی می گیرند، دیگر نیازی به پیشبرد کارها بروش های کهنه نیست.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ امرداد ماه ۱۴۰۰

* برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۱ امرداد ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

** اگر این بیشرم ریگی به کفش نداشت، نمی بایستی «هوچی بازی» می نوشتم؛ زیرا چنان دیداری، در خوش بینانه ترین برخورد، همه ی نشانه های کودنی نماینده سیاسی روسیه را هم به شوند تاریخی آن (چرچیلِ تبهکار ناساز با آنچه روزولت به انجام رساند، هیچگاه، حتا آن هنگام که انگلیس، دیرهنگام ناگزیر به همکاری در میدان نبرد شده بود، نقشی نشانه گذار در پیروزی بر اهریمن «فاشیسم» و «نازیسم» نداشت) و هم به شوند روز و روزگار کنونی که امپریالیست ها برهبری «یانکی» ها و همکاری چشمگیر انگلیس با همه ی نیرو برای گونه ای بس سهمگین تر و کوبنده تر از یورش برق آسای «آلمان نازی» به «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در سال ۱۹۴۱ترسایی از سپهر پیرامون زمین به روسیه آماده می شوند، نشان می دهد.

هوچی بازی و نمایش های ملی گرایانه ی شماری زنهارخوار دو یا چند ملیتیِ یکی از دیگری دزدتر و بی آبروتر زیر پوشش میهن پرستی که بهانه ای برای آن یافته اند، نباید توده های مردم را گول بزند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ امرداد ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!