«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۱, دوشنبه

می بینی کیر خر؟! ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا! ـ بازانتشار

چند روز پیش در بیانات حکیمانه ای فرموده بودی:
«... دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم را به همه‌ی برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. ان‌شاءالله که موفق باشید. کارتان بسیار با ارزش است. هم ارزش جامعه‌ی پزشکی و پرستاری را در جامعه بالا می برد که برده، هم مهمتر از این، ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد.»*

می دانی که این ها برای فاتی تنبان نمی شود. حتا خود برادران جان ننه شان: «ارزشی» که برای سر دادن شعارهای کوبنده ی «ضد استکبار جهانی» یا چاقوکشی به میدان فرستاده می شوند، اَجر اُخروی را به تحم شان نمی گیرند و چنانچه با ساندیس و قیمه پلو و گوشت کوبیده ی گوسپند و گاو استکباری و اینا بزبان کژدم گزیده ات پذیرایی نشوند، آفتابی نمی شوند. بماند که کار آن تخم سگ های نابکار با جانفشانی بزرگ پرستاران که با همه ی کمبودها به یاری بیماران می شتابند و بیم بیماری های مرگبار را بجان می خرند از بنیاد، سنجش پذیر نیست. با این همه، بجای حرف مفت های آسمانی ـ ریسمانی که یک پاپاسی هم نمی ارزند و حواله دادن هر آدمی که سرش به تنش می ارزد به ثواب الهی و خدای مُتَّعال «زِ تعارف کم کن و بر مبلغ افزا»

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ اسپند ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/03/blog-post_52.html

* برگرفته از «تارنگاشت کیر خر نظام» هشتم اسپند ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!