«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۵, شنبه

ما با خوک های اروپایی رویکرد مشترکی داریم ـ بازانتشار

من، خوک پمپئو، همینجا اعلام می کنم که ما با خوک های اروپایی رویکرد مشترکی داریم؛ بگذار هم اکنون که سرشان را در آن سفره ی رنگین کرده و لُپ و لُپ می خورند، گاهی نیز خرناس بکشند و به ما بد و بیراه بگویند ...

از زبان آقا خوکه:  ب. الف. بزرگمهر   دوم خرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/05/blog-post_768.html

زیرنویس تصویر:

آمریکا [بخوان: «یانکی» ها!] می تواند با «اتحادیه اروپا» [بخوان: اتحادیه ی کلان سرمایه داران اروپا!] به یک رویکرد دیپلماتیک یگانه در برابر ایران دست یابد. (خوک پمپئو، یکم خرداد ماه ۱۳۹۷)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!