«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۵, سه‌شنبه

از قضا خود دشمن هم پشت سر ماست و جای هیچ نگرانی نیست ـ بازانتشار

«ناوگان میلیاردی آن‌ها با یک موشک نابود می‌شود؛ البته اگر بخواهند اقدامی انجام دهند با ده‌ها موشک تهدید خواهند شد؛ چرا که در آن زمان، دیگر دست مسوولان نیست که بخواهند محتاطانه کاری انجام دهند و دست رهبر عزیزمان است. همه ما آماده پشت رهبرمان هستیم و دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند ...»، «نشانه خدا»: یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ی «کیر خر نظام» در استان و امام آدینه ی اسپهان، در سخنرانی های نیایش آدینه ی ۲۰ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ (برگرفته از «قطره»  ۲۰ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸)

پاسخ «کیر خر نظام»:
جناب یوسف آقای طباطبایی نژاد، دامت برکاته! از قضا خود دشمن هم پشت سر ماست و جای هیچ نگرانی نیست؛ ترا بخدا سوگند، مساله را این اندازه بزرگ نکنید و این همه آدم پشت سرمان ردیف نکنید که بیش تر ترس برمان می دارد ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/05/blog-post_1.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!