«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۳, یکشنبه

در برابر «شعور دمكراتیك اسلامی» لال بمانی بهتر است! ـ بازانتشار

زیر عنوان «روحانی_مچکریم» نوشته است:
«سیروس ناصری واسطه ی پولشویی پرونده کیش اورینتال.

موسویان فردی که در جریان پرونده هسته ای در سال ۸۵ (به فرمان حاج آقا) در جلسات فشرده در حضور سفیر آلمان در تهران به گفته ی خودشان نشت اطلاعات می کرد.»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر

نوشتم:
«چشم رژیم تبهکار روشن!»

دیگری چنین می نویسد:
«هركی می خواد برگرده، این ملت بر اساس شعور دموكراتیك اسلامی تلافی كارهای نابجا و زیرآبی رفتن های حضرات و پاسخ می‌دهند.» (برجسته نمایی از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر)

از اینکه با سادگی کوشیده، اسلام و دمکراسی و شعور را در یک عبارت بگنجاند، خنده ام می گیرد. برایش می نویسم:
«شعور دموكراتیك اسلامی؟! یکی از بامزه ترین عبارت هایی که تاکنون شنیده ام.»

پاسخ می دهد:
«خیلی بامزه هست؛ البته بر مبنای واقع گرایی بخواهیم تحلیل كنیم، همین می شود.»

خوب! چه باید گفت؟! لال بمانی بهتر است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ دی ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/01/blog-post_2453.html

پی افزوده: 

کسی می نویسد:
«کریمی هم به کسی می گویند که هفت تیر می کشد بی آنکه صدای کشیدن ماشه خاطره خوشی داشته باشد.»

به وی پاسخ می دهم:
این حرامزاده ها زرنگ تر از این ها هستند که خودشان این کارها را بکنند! نگاه کن از آن بالا تا پایین، گماشته ها کارها را انجام می دهند تا آن بالایی که نمودار یک جایی است، بیگناه بماند. در این مورد هم، یکی از نوچه ها ظاهرا تیراندازی کرده و حتمن آب شده رفته تو زمین. حالا بیا و بگرد پیدایش کن. آخرش هم شاید با پررویی بگویند:
یکی از همولایتی های «جعفر جنی» بوده که چون به «ولایت آقا» حسادت می ورزند، چنین ماجراهایی راه می اندازند. دشواری کار کم تر که نمی شود، بیش تر هم می شود. «شرلوک هلمز» هم بیاید یا صیغه ای برایش در قم یا مشهد فراهم می کنند که سرگرم باشد یا آن که سرش را به تاق می کوبند که برود و دنبال تبهکار نگردد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ دی ماه ۱۳۹۲ («گوگل پلاس»)

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving: C:\Users\Bernard\Downloads\بازگشت لشگر جاسوسان به میهن.jpg 

 

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!