«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۱, سه‌شنبه

پشت این خنده های ساختگی، داد و ستدهای نان و آبدار خوابیده است

ـ حسن چطوری؟ خوش می گذره انشاء الله؟!

ـ بعله! بحمدلله نان مان تو روغنه؛ از این بهتر نمی شود. گرچه، برخی برادران از آن میان، برادر خودمان از هول حلیم توی دیگ افتاده بودند که با هزار زور و زحمت توانستیم بیرون شان بکشیم؛ وگرنه، تاکنون خفه شده بودند. شما هم که انشاء الله در این خشکسالی ها، آب و باران تان فراهم است و لولهنگ تان همچنان آب برمی دارد؟! خدا سایه ی یادگار امام را مستدام بدارد، انشاء الله!

از زبان آن دو:   ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۶

http://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_83.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!