«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۸, سه‌شنبه

همانندی و جداگانگی شیوه ی اندیشه و کارکرد ـ بازانتشار

همانندی و همزمان، جداگانگی شیوه ی اندیشه و کارکرد را می بینی آقا بیشعور؟! آنجا برای شاداب ماندن سگ های شان، عملیات ساختگی یافتن زندگان زیرِ آوار جور می کنند. تو نیز برای شادابیِ (یا همانا «نشاط» بزبان کژدم گزیده ات!) سگ های زنجیری ات، هر از گاهی بهانه ای ساختگی فراهم می کنی تا حتا آن گروه از مردمِ «چوخ بختیار» که کون شان را به آسانی با شاخ گاو درنمی اندازند را بترسانند و بِرَمانند و افسرده کنند و برخی دیگر را نیز گاز بگیرند.

ب. الف. بزرگمهر   ششم شهریور ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/08/blog-post_37.html

زیرنویس تصویر:

اگر سگ های زنده یاب، برای زمانی دراز در یافتن زندگان زیر آوار بکار گرفته نشوند یا در یافتن شان، شکست بخورند، افسرده می شوند. برای همین، هز از گاهی برای شان عملیات ساختگی جور می کنند تا دچار افسردگی نشوند. برگرفته از «اسپوتنیک» (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!