«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۶, یکشنبه

کاریای سپندینه ی پاسداری از آتش دوزخ بر دوش ماست ـ بازانتشار

«گاهی دستگاه‌های مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم با شناخت وظیفه‌ی خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.»*

سخنان ناگفته ی «آقا بیشعور نظام»:
در متون قرآن و انجیل و اینا اشتباهاتی هم رخ داده؛ یکی هم این است که بهشت را خدا برای آن جهان آفرید و خودش هم آن را اداره می کند؛ ولی دوزخ را برای این جهان ساخت و وظیفه ی مقدس پاسداری از آن را بر دوش ما آخوندها و کشیش ها و اینا نهاد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶

http://www.behzadbozorgmehr.com/2017/06/blog-post_80.html

* برگرفته از پیوند زیر:

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36758

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!