«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۴, دوشنبه

یك فَرَج به چند ذَكَر بیشتر نیازمند است تا یك ذَكَر بر چند فَرَج

برای خوشامدِ آن آکله*

از سرای هارون الرشید، كنیزكی بیرون آمد. بر بادبزنش نوشته بود كه: «الحرالی ایرین احوج من الا یرالی حرین.» [یك فَرَج به چند ذَكَر بیشتر نیازمند است تا یك ذَكَر بر چند فَرَج[

جاودانه عُبید زاکانی

* «... اگر چند همسری لازم و ضروری است و بر خلاف فطرت و طبیعت نیست، چرا مرد‌ها حاضر نیستند چندهمسری زنان را تحمل کنند؟» گفته های فائزه نوقی بهرمانی درباره ی چندهمسری مردان در «شریعت شتری»، برگرفته از «تجارت آنور خط»  ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸

برگرفته از پی نوشتِ نوشتار «دیگر همین مانده که بگردیم برای این آکله مرد پیدا کنیم؟!» ب. الف. بزرگمهر  ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/11/blog-post_89.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!