«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۵, شنبه

همدستی عمو حسن با عمو سام از نگاه کودکی خردسال ـ بازانتشار

کودکی که بد و خوب را از یکدیگر بازمی شناسد!

دیشب برنامه ی كودک، «انیمیشن بچرخ تا بچرخیم» را پخش كرد تا در ذهن بچه ی چهار ساله من فرو كند که عمو حسن با عمو سام همدست شدند تا در برابر شكسته شدن روروئک ها، فرفره ها بچرخند.

دست شان درد نكند كه خودشان اپوزیسیون خودشان شدند!

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام و زیربرنام از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر

 https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/04/blog-post_42.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!