«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۳, یکشنبه

باید به در بکوبیم تا دیوار بلرزد! ـ بازانتشار

به بهانه ی بازانتشار

هر بار دیواری کوتاه تر از کردستان نمی یابند تا خشم خود را با بگیر و ببند مردم مهربان آن سرزمین فرونشانند. تخم «شیطان بزرگ» و نوچه ی بچه پررویش: «اسراییل» را هم نمی توانند بگیرند؛ توسری پشتِ توسری است که از هر دوی شان می خورند و باز هم سراغ کردستان می روند تا خودی نشان بدهند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر  ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹ 

***

باید به در بکوبیم تا دیوار بلرزد!

واکنش «کیرِ خرِ نظام» به یورش مرگبار انجام شده به رژه ی نیروهای نظامی در اهواز:
برادران! حال که برخورد مستقیم با عوامل این جنایت، خطرات جانی و مالی عظیم برای نظام دارد، دو سه موشک به کردستان بزنید تا حسابِ کار دست «استکبار جهانی» بیاید. چاره ای نیست؛ باید به در بکوبیم تا دیوار بلرزد!*

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/09/blog-post_24.html

* بر بنیاد زبانزد «به در بگو تا دیوار بشنود»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!