«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۶, یکشنبه

ما ایجا هر چه کار جوش مِدیم ... ـ بازانتشار

ـ آقا جو! درد و بِلات به جونم. ما ایجا هر چه کار جوش مِدیم، شوما کارخرابی می کنین ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/04/blog-post_86.html

زیرنویس تصویر:

«سیّدِ از خر جَسته»، رییس گروه خبرچینی نامور به نام ریشخندآمیز «امور خارجه ایران» در گفتگوی راه دور با «بوریس جانسون»، «کدو تنبل انگلیسی»، یورش «یانکی» ها، انگلیس و فرانسه به سوریه را خودسرانه خواند.هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!