«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۳, پنجشنبه

ما هنوز نانِ دانش و فن آوری برجای مانده از «اتحاد شوروی» را می خوریم ـ بازانتشار

ما هنوز نانِ دانش و فن آوری برجای مانده از «اتحاد شوروی» را می خوریم؛* در حالیکه توده های مردم کشورمان، هر روز تنگدست تر شده و شکاف طبقاتی گسترش باز هم بیش تری می یابد. سرمایه داری آن ها با همه ی زمینگیر شدنش بگونه ای نسنجیدنی با سرمایه داری مافیایی ما همچنان از گردش سرمایه ای جاافتاده و ارزش افزا برخوردار است. اینکه در همچشمی با آن ها بتوانیم در درازمدت پایدار بمانیم و برتری خود در این یا آن زمینه را پاس داریم، جُستاری ناروشن و پرسش برانگیز است؛ افزون بر آنکه از پشتیبانی گسترده ی توده مردم روسیه نیز برخوردار نیستیم.

از زبان این حسنقلیِ «مستر مافیوز روسی»:  ب. الف. بزرگمهر  ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/08/blog-post_56.html

* «رییس جمهوری ما بارها گفته است که مهندسی روسیه در این پهنه [جنگ ابزارهای اتمی]، بسیار پیشرفته‌تر از دیگر کشورها و کمابیش یکتاست.»

گفته ی «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۳ اَمرداد ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!