«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۵, سه‌شنبه

این بار هم شما بودید که پیش و بیش از همه، در آن سیاه بازی نقش داشتید ـ بازانتشار

یورش بار پیش به نفتکش ها را ـ چنانچه به آن بتوان یورش نام نهاد ـ کدام کشور پیش از همه دریافت و با شتاب بگوش «یانکی» ها رساند؟* اسراییل بود و نه کشور دیگری. این را که نمی توانید زیرش بزنید. چگونه شما زودتر از همه ی شیخک نشین ها و خرسک های خرپولِ بخور و بخواب که نزدیک تر از همه به آن "یورش" بودند، آن را دریافتید؟! با آنکه گزینه ی دست داشتن «سپاه پاسداران رژیم خرموش های اسلام پیشه» را ـ آن هم بیش تر به شَوَند خر تو خری فرمانروا بر چنان رژیمی! ـ نمی توان نادیده گرفت و از دید من، چنین گزینه ای به شَوَندهای منطقی از یکهزارم درصد فراتر نمی رود، بگمان نیرومند این بار هم شما بودید که پیش و بیش از همه، در آن سیاه بازی نقش داشتید. این، رژیم چنگ انداز به سرزمین های دیگران و ژاندارمِ امپریالیست های «یانکی» در منطقه است که بیش از هر کشور دیگری، نیازمند گل آلود نمودن آب برای گرفتن ماهی های چاق و چلّه است. برای آن، افزون بر نمودها و نشانه های دیگر، گواهی کوچکی نیز یافته ام که دانسته آن را نه در اینجا و نه در جایی دیگر بازنمی گویم؛ تنها به این شَوَند که بر خر مَردِ رندی تان افزوده نشود.

در میهن خرموش زده مان، چنانچه شماری بوزینه ی سر بهوا در جایگاهِ جان ننه شان: «امام جمعه»، عَرّ و تیزهای «مَنم مَنم بُز بُزِها   دو شاخ دارم به هوا» راه نیندازند و یا فلان سردار دروغینِ از پیشانی جنگ با «صددام» گریخته، دهان هرزه گویش را باز نکند تا بهانه و خوراکی تازه برای شما و رسانه های پُر و پیمان تان فراهم نکند، قافیه را باخته و نیرنگ تان در جنگ افروزی بجایی نخواهد رسید.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/06/blog-post_87.html

* «همه کشورهایی که خواهان همزیستی (صلح) هستند باید از کوشش ‌های آمریکا [بخوان: «یانکی» ها!] و پرزیدنت ترامپ [بخوان: لات بی سر و پای «یانکی»!] برای ایستاندن چنگ اندازی (رژیم ایران) پشتیبانی کرده و آزادی کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی را پایور نمایند.» گفته های دیروزِ «نادان یابو»، ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸ (گزارش «جروزالم پست»)، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس تصویر:

برنامه ریزی و کار بچه های ما را دیدی؟ آن کلّه پوک ها را روی نوک انگشت شان می چرخانند؛ بهانه بهتر از این می خواهی برای جنگ؟ یا شاید می خواهی مانند آن تروریست که همراه گروهش شاهزاده ی جانشین شاه اتریش را کشتند و آتش «جنگ جهانی نخست» را افروختند، یکی از این کلّه پوک ها را ترور کنیم و گردن ایرانی ها بیندازیم؟ این پسره ی بی آبرو با آن ارّه برقی اش چطوره؟ برای بچه های ما مانند آب خوردنه ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!