«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۳, پنجشنبه

پیروزی، چندان دور از دسترس نیست ـ بازانتشار

تصویر پیوست، گواهی ارزنده ای از پوشالی بودن رژیم سزاوار سرنگونی دزدان اسلام پیشه ی همچنان فرمانروا بر میهن مان است. این گواهی بروشنی نشان می دهد که بسیاری از نیروهای سرکوبگر از همدستی با رژیم سگ مذهبی که کیش و آیین و باورهای توده های مردم را به بازی گرفته و از آن چماقی برای سرکوب بهتر ساخته، سر باز می زنند و آنگاه که کار بالا گیرد، نه تنها از گشودن آتش بروی توده های مردم به میدان آمده که خود نیز فرزندان شان هستند، خودداری خواهند ورزید که بسان واپسین روزهای رژیم ستمشاهی به مردم پیوسته بسوی دزدان و میوه چینان سگ مذهب انقلاب توده ای بهمن ۱۳۵۷ شلیک خواهند نمود. آنچه بایسته تر و درنگ ناپذیرتر از همیشه است، سازماندهی و یگانگی هر چه بیش تر نیروهای کنشگر رزمنده در آمیختن و در هم تنیدن پیکارهای رستایی و سیاسی با هر گونه جنبش کوچک و بزرگ اجتماعی است. پیروزی بر چنین رژیمی پوشالی، چندان دور از دسترس نیست.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/01/blog-post_138.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!