«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳۰, سه‌شنبه

ما شیر پنگوئن می خواهیم! ـ بازانتشار

نشانه های این پیام آنچنان سترگ و آشکار بوده است که شمار بسیاری از خردسالان هنوز شیرخوار از خوردن شیر مادر و شیر خشک خودداری کرده و خواستار شیرِ پنگوئن شده اند! هرچه مادران این کودکان، پرنده بودن پنگوئن ها را به این بچه ها یادآور می شوند و می گویند، پرنده شیر نمی دهد، می گویند:
شما دروغ می گویید و می خواهید ما را از شیر پنگوئن محروم کنید!

آن رهبر «عظیم الشان» را کفن کنم، اگر دروغ گفته باشم!  

ب. الف. بزرگمهر    ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_83.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!