«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۳۰, پنجشنبه

دور و زمانه ی یاقوت! ـ بازپخشش

«
هدف اصلاح است؛ اما وقتی با جمعیت انبوه در زندانها مواجه می شویم، اهداف قانونی و شرعی تربیت فرد با رعایت کرامت انسانی محقق نمی شود ... ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اُخروی او کم نمی کرد؛ اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند، یکی از آثار اُخروی آن، برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود.»*

دنباله ی سخنانِ آسمانی ریسمانی «نمودار اسلام والمُفسدین»:
ما حدیث و مدیث و پیامبر و ائمه اطهار را دور زدیم و چون امام زمان را نیز نیافتیم، سرراست از خود خدا پرسیدیم! بخدا خودش گفت:
هر کس دست تان رسید را بزندان بیفکنید؛ تازیانه بزنید و دیگر فرمان های خدا را بر آن ها جاری کنید تا بار گناهان شان کم تر شود و سبکبار نزد ما بیایند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/01/blog-post_96.html

* گفته های «نمودار اسلام» علی مظفری، رییس کل دادگستری «خراسان رضوی»، مشهد، «خبرگزاری ایرنا»  ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!