«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ فروردین ۱۶, شنبه

برادران و خواهران! صواب این گریه، میلیاردها دلار ارزش دارد!

پنجمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی ـ فاطمیه ۱۴۳۵http://farsi.khamenei.ir/photo-print?id=26067 

* نیک بنگرید! در کشوری که چهار فصل دارد و سالنمای آن از دوران باستان، برپایه ی دورپیمایی زمین به گِرد خورشید بازشناسی (کشف) و ترازبندی شده و ایرانیان از پیشگامان این رشته در جهان بوده اند، افزون بر برگزاری مراسم گریه و درد و بلا با بزرگنمایی دانسته و آگاهانه ی آن در خجسته نوروز و نخستین روزهای سال نو، سالنمای تاریخ را نیز بر پایه ی منطقه ی جغرافیایی میان صفر تا پانزده درجه استوایی که تنها دو فصل دارد و دورپیمایی ماه به گِرد زمین نوشته اند!     ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!