«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ فروردین ۲۹, جمعه

... بر سر آن انقلاب نیز چادر کشیدند و سرکوبش کردند!


از زبان آن آخوند دلقک کاشی آورده است:
«آقا اصلا دین رو میذاریم کنار. بیا اصلا این قرآن رو هم میذاریم کنار. حجاب یه مساله عقلی هست ... یعنی هر عقل سالمی میتونه قبول کنه و بپذیره.
به یک خانم بگو: حاضری شوهرت ۹۹ درصد عشقش مال تو باشه و ۱ درصد واسه یک زن دیگه؟ کسی هست بگه من حاضرم؟!
پس همونطور که دوس داری شوهرت همه ی عشقش مال تو باشه، جوری از خونه بیرون نرو که عشق شوهر مردمو بدزدی  ...یک جور لباس نپوش، آرایش نکن که ۱ درصد عشق یک مرد و مال خودت کنی.»

از «گوگل پلاس» با اندک ویرایش درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

نوشته ام:
«یکی نیست به این آخوند دلقک بگه با این استدلال که کردی، مردها هم باید چادر سرشون کنند و از خونه برن بیرون؛ چون زن ها هم ممکنه حالی به حالی بشن.»

خانمی می نویسد:
«اینها نمی فهمند که مساله ی اصلی حجاب نیست؛ بلکه عفافه و عفاف هست که یک چیز عقلیه و هیچ ربطی هم به دین داشتن یا نداشتن نداره. همونطور که هر آدم بی دین (زن یا مرد) هم باید عفاف رو رعایت کنه تا فاسد و هرزه نباشه.»

پاسخ می دهم:
بله! من هم با شما همداستانم؛ ولی این جستار یک لبه ی فرهنگی دیگر هم دارد که من آن را تنها با یک پرسش درباره ی پوشش در میان می گذارم.

در میان برخی تبارهای افریقایی و شاید هنوز در میان سرخ پوستان ناحیه های دورافتاده ی امریکای لاتین، زنان با سینه های باز می چرخند و این، چه خوب یا چه بد از دید دیگران، بخشی از فرهنگ آنهاست و نمی توان آن ها را به بی فرهنگی متهم کرد؛ از این زاویه هم، این جماعت وامانده چرند می گویند؛ ولی از همه ی این ها گذشته، سویه ی سیاسی جستار از همان نخست و آغاز انقلاب برای ضدانقلابی که خود را زیر جامه ی مذهب و دین پنهان نموده بود، از همه مهم تر بود و همچنان هست. شما شاید ندیده باشید؛ ولی نسل ما و خود من از نزدیک دیده ام که چگونه با شعار: «یا روسری یا توسری!» کوشیدند دختران و زنان ایرانی را سرکوب کنند و به کنج آشپزخانه ها بفرستند؛ خوشبختانه در این کار کامیاب نشدند؛ ولی سیاسی بودن جستار که دلیل آن نیز شرکت موثر زنان و فداکاری های بیشمار آنان در انقلاب خلقی بهمن بود، از همه مهم تر است؛ زیرا هنگامی که نیمی از جامعه را سرکوب کردی، سرکوب نیمی دیگر و همه ی آن جامعه بسی آسان است و آن میوه چینان دزدِ انقلابی بزرگ با کمک همدستان امپریالیست خود چنین کاری کردند و بر سر آن انقلاب نیز چادر کشیدند و سرکوبش کردند.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۳ (گوگل پلاس)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!