«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ فروردین ۳۰, شنبه

خودِ تو جانِ جهانی! ـ بازانتشار

نه مرادم  نه مریدم
            نه پیامم  نه کلامم
                             نه سلامم  نه علیکم
                                      نه سپیدم  نه سیاهم
                                                  نه چنانم که تو گویی
                                                                      نه چنینم که تو خوانی
                                                                                           و نه آنگونه که گفتند و شنیدی

نه سمائم  نه زمینم
                           نه به زنجیرِ کسی بسته‌ام و بردۀ دینم

نه سرابم
             نه برای دل تنهایی تو جام شرابم 

نه گرفتار و اسیرم
                          نه حقیرم

نه فرستادۀ پیرم
                        نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم

نه جهنم نه بهشتم
                   چُنین است سرشتم
                                        این سخن را من از امروز نه گفتم، نه نوشتم
                                                                                    بلکه از صبحِ ازل با قلمِ نور نوشتم ...


گر به این نقطه رسیدی
                                 به تو سر بسته و در پرده بگویــم
                                                                            تا کســی نشنـود این رازِ گهــربـارِ جـهان را

آنچـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی
                              خودِ تو جانِ جهانی
                                                گر نهانـی و عیانـی
                                                                    تـو همانی که همه عمر، بدنبالِ خودت نعره زنانی


تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی
                                        تو خود اسرار نهانی
                                                             تو خودِ باغ بهشتی
                                                                                    تو بخود آمده از فلسفۀ چون و چرایی

به تو سوگند
                 که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی

نه که جُزئی
      نه که چون آب در اندام سَبوئی
                           تو خود اویی  بخود آی
                                             تا درِ خانۀ متروکۀ هرکس ننشـــینی و
                                                       بجز روشنــی شعشـعۀ پرتـو خود هیچ نبـینـی
                                                                                                       و گُلِ وصل بـچیـنی....

مولانا جلال الدین رومی بلخی*

http://www.behzadbozorgmehr.com/2010/09/blog-post_5490.html

پی نوشت:

* اینگونه که برمی آید، این سروده از سراینده ی بزرگ میهن مان: مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی نبوده و از آن سراینده ای به نام حلمی است. 

ب. الف. بزرگمهر    ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۳
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!