«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۳۰, شنبه

روباه تبهکار اروپایی، تنها نیمی از هستینگی شناخته شده ی تاریخی را بازگو نمود

روباه تبهکار اروپایی، تنها نیمی از هستینگی شناخته شده ی تاریخی را بازگو نمود* و دانسته و آگاهانه یادش رفت بگوید که «تشکیلات خودگردان پلستین» برهبری زنهارخواری به نام «محمود عباس» که وی و دیگر همپالکی های بکار گماشته ی امپریالیست ها می خواهند وی را به همه ی مردم پلستین در آن دو تکه سرزمین کوجک سر تا پا وابسته به «عزراییل» گرانبار کنند، زمین تا آسمان از «سازمان آزادیبخش پلستین» برهبری زنده یاد یاسر عرفات دور است. این روشنفکر مزدور تبهکار بخوبی می داند ـ و نمی تواند نداند ـ که تنها گزینه ی درست و کارآ برای گشودن گره کور تاریخی دسته گل به آب داده ی امپریالیست های انگلیسی و خریت «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در هنجارمند نمودن (برسمیت شناختن) کشور ساختگی «عزراییل»، کوشش برای همزیستی آشتی آمیز میان یهودیان و عرب ها و دیگر باشندگان آن سرزمین تاریخی است که همه ی زمینه های درخورِ هازمانی و تاریخی دنباله ی کار «سازمان آزادیبخش پلستین» در کالبد نخستین آن را دربر دارد. پرتور پیوست، تنها گواهی کوچک از آن است.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام» با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون کمانه از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

* جوزپ بورل، نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا گفت:
اسرائیل پیشتر جنبش پلستینی حماس را برای تضعیف تشکیلات خودگردان پلستین تحت رهبری رقیبشان، جنبش آزادیبخش ملی پلستین (فتح) تامین مالی کرده بود.

بورل در یک سخنرانی در اسپانیا گفت:
«بله، حماس از سوی دولت اسرائیل که در تلاش برای تضعیف تشکیلات خودگردان پلستین به رهبری فتح بود، تامین مالی شد.»

جنبش حماس بر بنیاد شاخه ی پلستینی «جنبش اخوان المسلمین» پدید آمد. در پایان دهه ۱۹۷۰، «حزب لیکود» که در اسرائیل به قدرت رسید از «اخوان المسلمین پلستین» پشتیبانی کرد تا خود را چون همچشم «فتح» بشناساند.

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲

بختی برای ویرایش گسترده ی این نیمچه گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

زیرنویس پرتور:

پرخاشگران سرگرم باز کردن یک بَنِر بزرگ برای کناره گیری و بدادگاه کشاندن «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر عزراییل در جریان پرخاش های گسترده ی خیابانی در رویارویی با «برنامه ی بازنگری قضایی دولت عزراییل» در نزدیکی «کانون خرید آزریلی» در تل آویو ـ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ (پیش از آغاز یورش بس گمان برانگیز «حماس» و درگیری های در پی آن که به مرگ شمار بسیاری از شهروندان بویژه زنان و کودکان عرب پلستینی انجامید).

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!