«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ بهمن ۳, سه‌شنبه

حتا الاغ رسول الله هم چنانچه زنده بود به گَرد ما نمی رسید ... ـ بازپخشش

شنیدی فرماندار کرمانشاه چه گفت،* کیر خر بیشرف؟! از روزگار قاجار که از آن، چندین و چند بار ستایش کرده بودی، داریم رد می شویم و بسوی دوره ی ایلخانان مُنگُل (همانا مغول!) رهسپاریم. مردم بجز دیگر بدبختی های گریبانگیرشان از توان پرداخت اجاره بهای خانه نیز ناتوان شده اند و این تنها در کرمانشاه نیست؛ در بوشهر و بسیاری شهرهای دیگر ایران نیز انبوه بزرگی از مردم تهیدست شده به چادرنشینی و کَپَرنشینی و زیستی سگی در آلونک هایی سرهمبندی شده از کارتن و حلبی رانده شده اند. اینک می توانی با دُمت گردو بشکنی و از پله های واژگون پیشرفت انقلاب اسلامی داد سخن بدهی، مردک گوزمشنگ:
بعله جان برادر! حتا الاغ رسول الله که برای خودکشی بسوی آن چاه چهارنعل تاخت، چنانچه زنده بود به گَرد ما نمی رسید ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۸  

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/06/blog-post_54.html

* فرماندار کرمانشاه گفت:
«مردم با بیان اینکه توان پرداخت رهن و اجاره بهای تعیین شده از سوی صاحبان واحدهای مسکونی را ندارند، در مراجعات خود طلب چادر می‌کنند.» برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!