«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۲۲, جمعه

کارآفرینی به شیوه ی آلمان فاشیستی! ـ بازپخشش

به گزارش زیر اندکی باریک شوید! ۴۶۰۰ گروه ده نفری «امر به معروف و نهی از منکر» قرار است سرهمبندی شود تا مردم و بویژه دختران و بانوان را در خیابان، بیابان، کوه و کمر و جنانچه دست شان رسید در رختخواب به راه راست رهنمون شوند:
گونه ای کارآفرینی به شیوه ی آلمان فاشیستی که به عنوان یکی از برتری های آن از سوی گروه های مزدور «نازی های نو» یا «فاشیست های پسامدرن»، گاه با پررویی به رخ دیگران کشیده می شود؛ گونه ای پررویی که با نادانی بسیار نیز همراه است و جز این نمی تواند باشد؛ کسی هم از آن ها نمی پرسد که «نازی» ها و رهبر دیوانه سرشان: هیتلر، چگونه توانستند از درون بزرگ ترین بحران اقتصادی ـ اجتماعی سرمایه داری که گروه های سترگی از توده های مردم را بیکار نموده بود، کار بیافرینند و آن کارها چگونه کارهایی بود. برای کمک به خواننده، تنها یک آمار شناخته شده که گواهی های آن در پایان «جنگ جهانی دوم» بیرون آمد و آبروی بسیاری از سرسپردگان آن رژیم پلید در کشور کوچکی به نام هلند را برد، یادآور می شوم؛ بر پایه ی آن آمار از هر ده تن هلندی در آن هنگام، یک تن سرراست یا ناسرراست به کارهای پست و پلیدی چون خبرچینی برای «گشتاپو»ی آلمان سرگرم بوده و از آن دم و دستگاه دوزخی مزد می گرفته است! به گفته ی شیخ اجل سعدی شیرازی:
«تو بخوان حدیث مفصل از این مجمل»!

اسلام پیشگان تبهکار فرمانروا بر کشورمان نیز از چندی پیش به این سو به همان راه رفته و می روند؛ با این تفاوت کمابیش بزرگ که اگر کارآفرینی «نازی» ها بویژه به شَوَند کشورگشایی های شان در دوران یورش همه سویه ی آن ها به سایر کشورهای اروپایی و جاهای دیگر، امکان پذیر شده بود، کارآفرینی اینان، رویکردی واژگون از برون به درون داشته و تنها کشور نگونبخت خودمان را دربرمی گیرد:
از سویی درها را برای چاپیدن هر چه بیش تر سرمایه داری جهانی و نابود کردن اقتصاد ملی کشور که هم اکنون نیز نیمه جان است، گشوده اند و از سوی دیگر، سگ های هارِ زنجیری و آماده برای دست درازی به جان و چنگ اندازی به ناموس مردم را رهسپار میدان می کنند؛ سگ هایی آزمون پس داده از هر گوشه و کنارِ «اُمت اسلامی»! گرچه، کور خوانده اند و چنین کاری، خود نشان از بن بستی دارد که هرچه بیش تر کور می شود؛ نه «اقتصاد سقاخانه ای و گداپروری» راه به جایی خواهد برد و نه با چنین ترفندهای بیشرمانه ای از دشواری بیکاری کاسته خواهد شد؛ و اگر نه همه، برخی از دزدان تبهکار، نیک می دانند که تنها از این ستون به آن ستون جَستن است تا شاید گشایشی پدید آید؛ ولی، گشایشی در کار نخواهد بود؛ نه از آسمان و نه از زمین! تنها روندی که هر روز سهمناک تر از پیش رخ می نمایاند، بیم فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی و در پی آن، تکه پاره شدن سرزمین ایران است؛ سرزمینی از درون چنگ اندازی شده! مرگتان باد!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/09/blog-post_58.html 

***

تشکیل ۴۶۰۰ گروه ۱۰ نفره برای امربه معروف

معاون تشکل های مردمی ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر از جذب و ساماندهی گروه های ۱۰ نفره امر به معروف و نهی از منکر خبر داد.

سیدمهدی امینی روز چهارشنبه به خبرنگاران در سمنان گفت:
با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، جذب و سازماندهی گروه های ۱۰ نفره امر به معروف و نهی از منکر برای تذکر زبانی آغاز شده است.

وی یادآور شد:
با سازماندهی گروه های امر به معروف و نهی از منکر، چهار هزار و ششصد گروه برای تذکر زبانی در کشور تشکیل می شود.

وی بر استفاده از تجربه شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید و خاطرنشان کرد:
نیروهای جذب شده در حوزه های سازمانی، مساجد، هیات های مذهبی و اصناف، پس از آموزش های لازم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را آغاز می کنند.

امینی تاکید کرد:
اجرای فریضه مغفول مانده امر به معروف و نهی از منکر نیازمند تعامل تمام حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه برای مقابله با توطئه های فرهنگی دشمنان است.

معاون تشکلهای مردمی ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر، روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی یک روزه طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر با حضور نمایندگان تشکلهای مردم مختلف سمنان حضور یافت و درباره قانون حمایت از آمران به معروف و نحوه سازماندهی نیروها توضیحاتی ارایه داد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان نیز در دیدار با سیدمهدی امینی با بیان اینکه برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مشارکت همگانی لازم است، گفت:
فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید از خانواده شروع شود.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد شاهچراغی، بهترین راه اصلاح جامعه و ریشه کن کردن منکرات را امر به معروف و نهی از منکر دانست

برگرفته از «صدای ایران»       ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۴

بخت چندانی برای ویرایش و پارسی نویسی این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!