«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۲۷, چهارشنبه

یا زندگی برای همه یا مرگ برای همه! ـ بازپخشش

مردک الاغ گفته است:
«ایالات متحد تا هنگامی که جهان در چالش هسته‌ای بر سر عقل بیاید، می‌بایست بگونه ای عمده توانایی هسته‌ای خود را بهبود بخشیده و گسترش دهد.»* و سخنگوی الاغ تر از خودش در پی افزوده است:
«آقای ترامپ همچنین بر بایستگی نوسازی توانایی نیروی بازدارندگی چون یکی از راه‌های برجسته برای  دستیابی به صلح، پا فشرده است.»*

انگار نمی داند که جنگ ابزارهای هسته ای، هیدروزنی و نوترونی پیشرفته در روسیه و دیگر کشورهای بزرگ دارنده ی اینگونه جنگ ابزارها از آنچنان انباشتگی برخوردار است که چنانچه هر کدام از آن ها بمب های خود را در کشور خود (و نه جای دیگر!) نیز بترکانند، خشکی های کره زمین از کمابیش همه ی جانداران تهی شده و بسیاری از جانداران پر سلولی برای دوره ای زمین شناسی از میان خواهند رفت. سخن از بازدارندگی، شاید برای جنگ های راهبردی (تاکتیکی) تا اندازه ای کاربرد داشته باشد؛ ولی برای جنگی دامنه دار (جنگ جهانی) به آرش نابودی کره زمین با همه ی جانداران روی خشکی های آن جز سخت پوستانی چون کژدم خواهد بود. بنابراین یا زندگی برای همه یا مرگ برای همه!

با این همه، چنانچه این سخنان را پاسخی به زرت و پرت های همسانِ چندی پیشِ «مستر مافیوز روسی»: «ولادیمیر پوتین» بینگاریم، جز دامن زدن به سیاستِ پلید و تبهکارانه ی «جنگ سرد» بزیان نیروهای کار و زحمت همه ی کشورهای جهان از هر دو سو بیش نیست. در اینجا دیگر سخن بر سر رویارویی «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» با کشورهای امپریالیستی و نقش بازدارنده ی نخستین کشور از دست رفته ی زحمتکشان جهان برای جلوگیری از جنگی جهانی نیست؛ سخن بر سر رویارویی های فزاینده میان گروهبندی های امپریالیستی و ریزه خواران و نوکران شان است که سرانجام آن نیز به «جنگ گرم» و نابودی کره زمین خواهد انجامید. آنکه این ها را نیک درمی یابد، چنانچه ریگی به کفش نداشته باشد، برای دستیابی به دو آماج هماوند با یکدیگر از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید:
الف. برپایی «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» با آرش و مانشی ژرف تر و دربرگیرنده تر؛ و
ب. بسیج همه ی نیروهای ضد جنگ جهان برای یگانگی در یک پیشانی گسترده  و دربرگیرنده از کمونیست ها و پیگیرترین نیروهای پیشروی جهان گرفته تا حتا «پاسیفیست» ها!

ب. الف. بزرگمهر    پنجم دی ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/12/blog-post_671.html

* برگرفته از «ترامپ: آمریکا باید توان هسته‌ای خود را به طور عمده تقویت کند»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، سوم دی ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!