«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۱۹, سه‌شنبه

هر کار می کنی، بکن؛ ولی زیر چادر! ـ بازپخشش

خانم جان! بزبان خوش می گوییم: حجاب، خط قرمز نظام است. هر کار می کنی، بکن؛ ولی زیر چادر!

از زبان کلاغ بانو «تَذَکُّر لِسانی» (پارسی آن می شود: گوشزد زبانی):  ب. الف. بزرگمهر  هفتم آبان ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/10/blog-post_819.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!