«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۱۴, پنجشنبه

تا شما چه دستور بفرمایید؟

گزارش رمزی

قربان! پیرو اوامر جنابعالی، چندین سرِ نخ پیدا شده را زود، تند، سریع دنبال کردیم تا اینکه کار بجای باریک کشید و حال نمی دانیم که آیا دنبال آن را بگیریم یا نه؟ زیرا یکی دو یا شاید سر نخ های دیگری که هنوز سرگرم بررسی شان هستیم به همین «شورای‌عالی امنیت ملی» می رسد؛ دیگر کاری از دست مان ساخته نیست؛ تا شما چه دستور بفرمایید؟

ارادتمند ولایت سرپاسبان قندعلی

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ 

***

در پی حادثه تروریستی در مراسم چهارمین سالگرد سپهبد سلیمانی، جلسه شورای‌عالی امنیت ملی ایران «جهت اخذ تصمیمات میدانی، تشکیل و پس از ارائه و بررسی گزارشات مراجع اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی مقرر شد:

۱ ـ دستگاه‌های اطلاعاتی سرنخ‌های به دست آمده از این عملیات تروریستی را با سرعت پیگیری و عاملین مزدور آن را شناسایی و معرفی کنند.

۲ ـ نقش مغزهای مفسدی که همواره با حمایت از تروریست‌ها در هدف قرار دادن کور زنان و مردان و کودکان بی‌گناه در نقاط مختلف جهان نقش‌آفرین بودند، در این حادثه به طوری دقیق شناسایی و گزارش کنند.

۳ ـ دستگاه‌های ذیربط نسبت به پیش‌بینی و پیگیری و برخورد قاطع با عاملان و مجازات عادلانه آمران یا پشتیبانان این جنایت اقدام کنند.»

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲ (بختی برای ویرایش این گزیده گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!