«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۲۳, شنبه

روز و روزگار من و پسرم ...

روز و روزگار من و پسرم روزبروز بیش تر مانند روز و روزگار آن یابوی عزراییلی و زن پرخورش می شود؛ سرنوشت همه مان به پیگیری کشت و کشتار در اوکراین و باریکه ی غزه گره می خورد و در هر دو جا از پیروزی نشانی دیده نمی شود. شوربختانه روز و روزگار من و این دُردانه از آن زن و شوهر کشمشی تر است؛ هم سرمایه های بسیار بزرگ تری بالا کشیده و پول های هنگفتی شسته و بر باد داده ایم؛ هم بختی کوتاه تر از پیروزی در اوکراین پیش رو داریم. از همه بدتر، چشم انداز زندانی شدن مان و آبروریزی همه سویه نیز هر روز پر رنگ تر می شود. تنها پیروزی در جنگ است که می تواند ما را برهاند. زنده باد جنگ و خونریزی! بگذار سر به نیست شوند. خدایا به امید تو ...

از اندیشه و زبان «پرزیدنت بادبادی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲     

***

«ری مک گاورن»، تحلیلگر سابق سیا در گفتگویی رسانه ای گفت: پیروزی جو بایدن، رئیس جمهور در انتخابات آتی تا اندازه ی بسیاری به وضعیت اوکراین بستگی دارد؛ بنابراین رئیس کاخ سفید ممکن است برای حفظ کرسی خود به ابزارهای غیرمنتظره ای متوسل شود.

این کارشناس تاکید کرد: اکنون شرایط بسیار سختی است؛ انتخابات امسال برگزار می شود. من از تصمیم رئیس جمهور می ترسم.

وی با بحث در مورد سناریوهای احتمالی برای توسعه وقایع، سخنان جان اف کندی، رئیس جمهور سابق آمریکا را یادآور شد: کاری که ما هرگز نباید انجام دهیم این است که به یک قدرت هسته ای حق انتخاب بین عقب نشینی تحقیرآمیز یا استفاده از سلاح هسته ای را بدهیم.

مک گاورن گفت که خطرات بویژه برای بایدن بسیار است؛ زیرا او و پسرش در صورت شکست در انتخابات با زندان مواجه می شوند و حفظ ریاست جمهوری را به یک اولویت حیاتی برای کاخ سفید فعلی تبدیل می کند.

این کارشناس گفت: آیا اوکراین یک لاشه است؟ بگمان بسیار نه! آیا تحت حمایت زنده است؟ بله. همه چیز به زمانی بستگی دارد که پوتین بخواهد به اصطلاح، اکسیژن آن را قطع کند.

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ (بختی برای ویرایش گسترده ی این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!