«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۱۲, سه‌شنبه

راهی دیگر جز پیشروی در کار نیست!

بیانیه ساختارهای کارگری و هازمانی در رویارویی با بدار آویختن ها و سرکوبگری های فرمانروایان

بدنبال اعتراضات قدرتمند ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان، ما زنان، ما دادخواهان و ما همه مردم تحت انواع ستم که با شعار زن زندگی آزادی ، معیشت، منزلت و داشتن زندگی انسانی را حق مسلم خود اعلام کردیم، حکومت با تشدید سرکوبگری هایش می خواهد ما مردم را به عقب براند. اعدام ابزار خطرناک پیشبرد این سیاست برای مرعوب کردن جامعه است. در کنار آن، پرونده سازی های امنیتی، اعتراف گیری های اجباری در زیر شکنجه، صدور احکام زندان و تبعید و اخراج و انفصال از کار اجزای دیگر سیاست سرکوبگرانه حکومت است. متحد و سراسری سدی در برابر این سرکوبگری ها باشیم!

سال گذشته در یکی از همین روزهای دی ماه بود که محسن شکاری اولین معترض انقلاب زن، زندگی، آزادی، اعدام شد و به دنبال آن، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمدحسینی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و میلاد زهره وند، هفت نفر دیگر از معترضان اعدام شدند. علاوه بر این، طی یک سال گذشته اعدام، این عمل شنیع و ضد انسانی در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که زیر فشار ناچار به اعتراف اجباری شده بودند، با اتهاماتی چون «افساد فی الارض» به اجرا گذاشته شد. در مجموع طبق آمار به دست آمده، تنها در سال ۲۰۲۳ میلادی ۶۴۰ نفر اعدام شده اند. همین امروز نیز خطر فوری اعدام مجاهد کورکور، رضا رسایی از بازداشت شدگان «جنبشِ زن زندگی آزادی»، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد (زندانیان دو تابعیتی) بعلاوه هشت نفر دیگر را تهدید می کند و هر روز خبر  جدیدی از اعدام ها داده می شود. بکارگیری طناب دار این ابزار قتل عمد دولتی، سیاستی کثیف و خطرناک است که هدف مستقیمش مرعوب کردن ما مردم است. باید با قدرت اتحاد سراسری مبارزاتی مان جلوی حرکت این ماشین سرکوب و جنایت را بگیریم.

ما امضا کنندگان این بیانیه در کنار خانواده های دادخواه اعدام شدگان و جانباختگان انقلاب «زن زندگی آزادی» بر توقف فوری اعدام ها تاکید داریم.

علاوه بر اعدام ها حکومت از دیگر ظرفیت های سرکوبگرانه اش استفاده می کند و  پاسخ هر اعتراضی با تهدید و زندان و اخراج داده می شود؛ از جمله ماشین پرونده سازی های امنیتی، احضار کردن ها و حکم دادن ها با سرعت در حرکت است و در این یکساله، کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، خانواده های دادخواه و فعالین اجتماعی بسیاری بخاطر اعتراضات شان احکام زندان، اخراج و تبعید گرفته اند؛ اما اتحاد و همبستگی ‌مردم در مقابل همه شیوه های سرکوب حتی یک لحظه متوقف نشده است.

«گروه ملی صنعتی فولاد اهواز» یک نمونه  از این همبستگی ستودنی است که  موفق به برگرداندن ۳۸ همکار تعلیقی خود به کار و رفع انسداد کارت های ورودشان به شرکت و تحمیل تحقق بخشی از مطالبه طبقه بندی مشاغل بصورت علی الحساب بر کارفرما و همه حامیان حکومتی اش شدند. اکنون نیز همچنان بر پیگیری تمامی مطالبات شان تاکید دارند. این کارگران برای مقابله با سرکوبگری ها راه نشان داده اند و باید وسیعا مورد حمایت عمومی قرار بگیرند.

نمونه ی تحسین برانگیز دیگر همانا صحنه هایی از بروز شجاعت و همبستگی زنان زندانی اوین در مقابل نیروهای امنیتی دادگاه ها و زندان‌ها بود که در تاریخ ثبت خواهد شد.

هم اکنون تعدادی از معلمان، دانشجویان، هنرمندان، کارگران، زنان و تعدادی از خانواده های دادخواه و شمار بسیاری دیگر در جریان جنبش انقلابی مردمی بازداشت و هنوز  زندانی هستند. ما امضا کنندگان این بیانیه بر آزادی فوری تمامی آنها که همانا آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی است، تاکید داریم.

برای ما مردم به جان آمده از فقر و تبعیض و چپاول و غارت و محروم از پایه ای ترین حقوق انسانی مان، برای ما مردمی که بخاطر طلب حق و حقوق از دست رفته مان عزیزانی را از دست داده ایم راهی دیگر بجز پیشروی وجود ندارد. از همین رو با صدایی رسا همچون کارگران «ذوب آهن اصفهان» که شعار دادند و فریاد زدند «باتوم و گارد ویژه دیگر اثر ندارد»، همچون کارگران «گروه  ملی صنعتی فولاد اهواز» که با ایستادگی شان در برابر تعلیق و اخراج همکاران شان ایستاده و با شعار «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد» و همچون زنان پیشرو که با شعار «زن زندگی آزادی» به مصاف زندانبان شان رفتند و بر تداوم مبارزات تاکید کردند، ایستاده ایم و کوتاه نمی آییم.

زن زندگی آزادی
ایستاده‌ایم تا پایان

دستینه کنندگان:

۱ ـ اتحاد بازنشستگان

۲ ـ انجمن برق و فلز کرمانشاه

۳ ـ سندیکای نقاشان البرز

۴ ـ شورای بازنشستگان ایران

۵ ـ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۶ ـ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)

۷ ـ شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران

۸ ـ گروه بازنشستگان مستقل تهران

۹ ـ ندای زنان ایران

۱۰ ـ نهاد دادخواهان 

۱۲ دیماه ۱۴۰۲

برگرفته از «تلگرام»   ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ (با اندک ویرایش درخور تنها در نشانه گذاری ها از اینجانب؛ برنام را از بوم برگرفته و همراه با زیربرنام دستکاری نموده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!