«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۲۸, پنجشنبه

رِزق و روزی ما دست خداست ... ـ بازپخشش

برای ما نمونه می آورند که در این یا آن کشورِ «بلادِ کُفر»، دولت برای کمک به اقتصاد زیان دیده و برای آنکه کارگران از کار بیکار نشوند، فلان اندازه وام به کارآفرینان داده و بَهمان مقدار از مالیات شان را بخشیده یا به مستمندان و درماندگان کمک بلاعوض داده تا خانه بمانند و بی خوف از «کیر و اینا» (همانا «کرونا» در «طب اسلامی»!) آبگوشت شان را بار بگذارند و از اینجور مُهملات ... تا به تنبان ما کَکَی گُنده بیندازند و وادارمان کنند که ما همان کارها را در ولایت خودمان دنبال کنیم؛ غافل از اینکه در ولایت ما که انشاء الله بر مبنای «اقتصاد مقاومتی» کارها را راست و ریس می کند، بکار بستنِ این  گفته های کُفرآمیز، کَاَنَّهُ عِندِ حرام و معصیتی بزرگ است. تنها کار خداپسندانه ای که از دست مان برمی آید، توزیع غنائم* بدست آمده از «بلادِ کُفر» در میانِ «حبیبان خدا و خرما»** ست که دستور آن را به نوکر پاچه ورمالیده مان که یک چشمش به دستِ کُفّار و چشم دیگرش به گاوصندوق ماست، داده ایم تا با فروش آن ها در بازار ـ البته پس از کسوراتِ «خُمس» و «زکات» مربوطه! ـ از آلام آن ها کاسته شده و امورات و سور و سات شان، انشاء الله روبراه تر از همیشه شود. برای سایرین، ما تنها یک پاسخ داریم: رِزق و روزی ما دست خداست! هر آنکس که دندان دهد، نان دهد؛ خدا انشاء الله جای دیگر عوض تان بدهد!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/04/blog-post_39.html

* آماج سخن، کمک های هنگفتِ چندین و چند میلیارد دلاری و یورویی کشورهای گوناون و از آن میان، کشورهای امپریالیستی به خرموش های اسلام پیشه است!

** در زبانزد، همانا «کاسب»؛ و در اینجا، کلان سوداگران و بازرگانان و دیگر داد و ستدگرانِ ریز و درشت اسلام پیشه

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!