«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۱۶, شنبه

گویی همگی همین پشت در «شورایعالی امنیت ملی» برای توبه ردیف شده اند

سربازان گمنام امام زمان سال ها کوشیدند تا سر نخی از اراذل و اوباش تجاوزگر به ناموس مردم در شهرهای گوناگون و اسیدپاش ها به چهره ی زنان که به بهانه ی اسلام دست به چنان کارهایی می زدند را بیابند و بسزای شان برسانند؛ یرای حُسنِ انجامِ کار، تنها مانده بود بیت رهبر مُعَظَّم نظام را نیز بگردند که عِند حرام بود و چنین وصله ای که زبانم لال آن ها هر بار به آنجا پناه برده و پنهان می شدند به دامن آن رهبر الهی نمی چسبید. به هر رو، حتا یک تن از آن ها را نیز نتوانستند دستگیر کنند؛ انگار تخم اسیدپاش ها و متجاوزین به عنف را ملخ خورده بود؛ ولی حالا بحمدلله این ها را «با قدرت و سرعت به موقع» (همانا «زود، تند، سریع» سرپاسبان قندعلی*) یافتیم؛ حکمت الهی را می بینید؟! گویی همگی همین پشت در «شورایعالی امنیت ملی» برای توبه ردیف شده اند؛** ولی نمی دانند که چنانچه اسلام هم پذیرای توبه ی آن ها باشد، روح حاج قاسم آن ها را نخواهد بخشید.

از زبان این خرموش نگهبانی از خیمه و خرگاه رژیم سگ مذهب:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲

* «تا شما چه دستور بفرمایید؟  ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2024/01/blog-post_4.html

***

احمد وحیدی، وزیر کشور خرموش های اسلام پیشه ی همچنان فرمانروا بر ایران گفت:
«سیستم های اطلاعاتی کشورمان با توانمندی لازم، سرنخ های بسیار خوبی در خصوص افراد دخیل در انفجارهای تروریستی کرمان پیدا کردند و بخشی از کسانی که در این ماجرا نقش داشتند دستگیر شده اند که اطلاعات آنها بعدا توسط دستگاه های امنیتی اطلاع رسانی خواهند شد؛ با قدرت و سرعت به موقع جریان تروریستی که در حمایت رژیم های تروریست پرورند، در چنگال دستگاه های اطلاعاتی قرار خواهد گرفت و با آنها برخورد لازم خواهد شد.» دستیار امنیتی وزیر کشور نیز گفت:
«باقیمانده ی اجساد تروریست های خبیث نیز به دست آمده و هر دو تروریست عملیات انتحاری انجام داده اند که بخش هایی از بدن آنها در محل انجام عملیات به دست آمده است ... افراد مختلفی را سربازان گمنام امام زمان در ۵ شهر و ۵ استان دستگیر کرده اند که عوامل پشتیبان و مرتبط با این حادثه هستند** که در ساعات آینده گزارش مشروح آن توسط دستگاه های امنیتی اعلام می شود.»

بنیاد داده ها برگرفته از گزارشی در «چوب دو سر گُه» به تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ با ویرایش، فشرده و بازنویسی درخور از اینجانب است.  برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!