«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۱۰, یکشنبه

همبستگی بازنشستگان کرمانشاه با کارگران پولاد

درود بیکران به کارگران شجاع و آگاه فولاد خوزستان ، که با اتحاد و همبستگی خود نشان دادید که راه مبارزه با وضعیت فلاکت بار  موجود را که همبستگی و اتحاد یکپارجه علیه سیستمی است که بالاترین نرخ استثمار را به کارگران و سایر اقشار دستمزد بگیر تحمیل نموده، بخوبی می شناسید .

همانطور که همگی آگاهیم، در شرایطی که نیروی کار ایرانی به عنوان ارزانترین نیروی کار در منطقه شناخته می شود و سایر هموطنان ما هم با  شرایط بد معیشتی غیر قابل تحمل دست بگریبانند، متاسفانه هیج برنامه ای برای خروج از این وضعیت فلاکت بار در دستور کار حکومتگران و نهادهای قانونگذار و برنامه ریزان سیاست های کلان  اقتصادی کشور  در دستور کار قرار ندارد .لذا تنها راه پیش روی ما کارگران و بازنشستگان  به عنوان کل جامعه مزد بگیر ایران و در تمامیت خود،  ایستادگی یکپارجه و متحدانه در برابر این ظلم پایدار و کم سابقه است.

شما با ایستادگی در برابر اخراج همکارانتان، برای بازگشت آنها به سر کارهایشان نهایت تلاش‌تان را بکار گرفتید که خود این امر بیانگر  آگاهی و درک درست شما از  آسیبهایی است که بر سر راه مبارزات کارگران قرار دارد .

علیرغم هر نتیجه ای که از حرکت متحدانه اخیر شما در محیط کار و زیست تان بدست آمده باشد، اینکه نشان دادید تنها راه مقابله با وضع موجود ، مبارزه متحدانه و همبستگی است، خود در شرایط فعلی یک قدم به پیش و دستاوردی ارزشمند و الگویی خواهد بود برای سایر دستمزد بگیران در تمامی عرصه های تلاش و مبارزه اعم از کارخانه و مدرسه و دیگر محیط های کار  که در گوشه گوشه کشور بصورت روزانه در جریان است.

ما بعنوان اتحاد جمعی از بازنشستگان کرمانشاه در تمام رشته های کار و تولید ، اعمال هر گونه فشار در محیط های کار و زندگی بر کارگران و معلمان و سایر اقشار را محکوم می کنیم و از مبارزه شما در راه مطالبه گری وتلاش تا رسیدن به خواسته های عدالت خواهانه تان پشتیبانی وحمایت خود را اعلام می‌داریم و تا اخر در کنار شما و با شما خواهیم بود.

اتحاد بازنشستگان مطالبه گر کرمانشاه 

برگرفته از «تلگرام»    دهم دی ماه ۱۴۰۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!