«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۷, سه‌شنبه

چپ چپ نگاهم نکنید ... ـ بازانتشار

چپ چپ نگاهم نکنید! از جای دوری به اینجا نیامده ام. لانه ام همین دور و برهاست و نیازی هم به دله دزدی مرغ و تخم مرغ ندارم. ساکنین این خانه به من و همنوعانم دلبستگی فراوان دارند. یکی از کارهای شان پرورش روباه است و برای آن بنگاه هایی هم ساخته اند؛ نه برای روباه هایی چو من که خانه زادم؛ برای روباه هایی که از جاهای دیگر به اینجا می آیند ...

از زبان آن روباه خانه زاد:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ اَمرداد ماه ۱۳۹۴ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/08/blog-post_63.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!