«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آبان ۸, دوشنبه

باید چیزی برای گفتن داشته باشی ...

وزیر کار نادرست نفرموده اند؛ آماج شیرین زبانی شان از در پشتی بود که ناخواسته از در پایینی در شد؛ گناهی هم ندارند. باید چیزی برای گفتن داشته باشی؛ بویژه اگر بیکاره هم باشی. تا اندازه ای یادآور خودنمایی آفتابه دار مژگت نامور به نام شاه گوربگور شده!*

ب. الف. بزرگمهر   هشتم آبان ماه ۱۴۰۲

«به گزارش اکوایران و بنا به داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه از ۲ ⸓ امسال به ۲.۳ ⸓ در مهر ماه رسیده است. تورم ماهانه مان به اندازه ی تورم سالانه‌ی سایر کشورها هست و وزیر [پوشالی] کار میگن در پهنه ی اختساد یکی از اولین‌ها هستیم!

برگرفته از «تلگرام»   هشتم آبان ماه ۱۴۰۲

* بنگرید به نوشتار نمودی روشن از فرهنگ ادعایی در «ولایت آقا بیشعور»!  ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۳ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_14.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!