«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۲۰, پنجشنبه

چه باک! از دشمن تنی دیگر کم

روشن است که سر دختر نوجوان را به جایی سفت کوبیده یا با باتوم یا چیزی مانند آن سرش را کوفته اند؛* کم و بیش همان روشی که در برخورد با ژینای دلاور و سرسخت بکار برده بودند؛ چه باک! از دشمن تنی دیگر کم. با این همه، این بار کار را یا شل کن سفت کن های پی در پی و سر دواندن مادر و پدر بیچاره و نگران بدرازا کشانده اند تا آب از آسیاب بیفتد؛ حتا چه بسا دختر نوجوان پیش تر پیش تر جان بجان آفرین سپرده و با این بازی ها پنهانش می کنند.

مرگ بر آن رهبر پوشالی مادربخطا!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲

* خبرگزاری برنا، وابسته به وزارت ورزش اعلام کرد که «علیرغم تلاش‌های مستمر کادر پزشکی بیمارستان فجر، علائم حیاتی نسبتاً پایدار آرمیتا گراوند طی چند روز گذشته تغییر یافته و تاحدودی به وخامت گرائیده است.»

برگرفته از «تلگرام»   ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!