«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۱۱, سه‌شنبه

... دیگر چه نیازی به اهریمن برای گول زدن آدم ها؟! ـ بازپخشش

پول که داشته باشی به همه چیز دست پیدا می کنی؛ از جِنده ی موند بالا و سانتی مانتال گرفته تا همین میز ریاست جمهوری که پشت آن نشسته ام؛ چشم تان هم چهار تا! همه تان نوکرمان هستید و برای همین کار ساخته شده اید؛ نه تنها برای اینکه رییس جمهور هستم که بیش تر برای پول های کلانی که چپ و راست درمی آورم و هر چیزی که بخواهم می توانم بدست آورم؛ دیگر چه نیازی به اهریمن برای گول زدن آدم ها؟! خدا هم ما خرپول ها را بیش تر دوست دارد؛ به همین سادگی که می بینید.

از زبان لات بی همه چیز «یانکی» که بازگشت وی به بالاترین جایگاه دیوانسالاری «یانکی» ها در چشم انداز آینده ای نزدیک است:  ب. الف. بزرگمهر   هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/01/blog-post_522.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!