«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۱۳, پنجشنبه

دوباره باید برگردم تا خوب «اسلام فهم» شوم

اینجور که پیداست، هنوز خوب «اصلاح و تربیت» نشده ام.* برای کمی هواخوری بیرون آمده ام و دوباره باید برگردم تا خوب «اسلام فهم»** شوم.

از زبان این کنشگر هوده ی زنان:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲

* فروغ سمیعی‌نیا، کنشگر هوده ی زنان که امرداد ماه گذشته همراه گروهی دیگر از کنشگران هوده ی زنان در گیلان بازداشت شده بود با گروسپاری (قید وثیقه) آزاد شد.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

** نمی دانم آن را جایگزین کدامیک از این آمیخته واژه ها باید نمود: خرفهم، پنگوئن فهم، خرموش فهم، زالوفهم و بزبان کژدم گزیده ی مادربخطاهای اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان: ... الی آخر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!